NASZĄ SZKOŁĘ WYRÓŻNIA:

  • Innowacyjność – Stosujemy autorskie techniki trenerskie, które zostały wypracowane na podstawie licznych doświadczeń w realizacji dużych projektów szkoleniowych.
  • Praktyczna specjalistyczna wiedza
  • Bogate doświadczenie trenerskiej
  • Rzetelność i wygórowane standardy szkoleniowe
  • Etyczność i zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika
  • Możliwość Odbywania Praktyk Trenerskich – Dajemy możliwość odbycia płatnych praktyk trenerski dla najzdolniejszych słuchaczy. Umożliwia to wdrożenie się w zawód trenera zaraz po zakończeniu edukacji.
  • Kompleksowe Materiały Szkoleniowe niezbędne w pracy trenerskiej – W trakcie szkoły trenerów/kursów każdy słuchacz otrzymuje materiały umożliwiające realizację szkoleń z zakresu komunikacji, asertywności, anty-stresu, współpracy w grupie i in. Dzięki temu po zakończeniu edukacji jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia autorskich zajęć.

 

MARLENA CHODKOWSKA-PEŁA

MarlenaPsycholog, Trener, Coach. Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Psychologii. Trener warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz trener treningów interpersonalnych. Zakres swojej wiedzy i umiejętności rozwinęła o narzędzia coachingowe oraz techniki z zakresu Racjonalnego Treningu Zachowań.

Od 2009 związana z branżą szkoleniową. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów oraz doradztwa personalnego. Współpracuje z wieloma firmami doradczo-szkoleniowymi m. in. Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o. (dawniej FIRMA 2000 Sp. z o.o.), Wektor Consulting S.C., WYG International, ODiDZ PPOR, Combidata Poland Sp. z o.o. i in.

Dzięki czemu ma możliwość realizacji projektów m.in. dla Grupy Kapitałowej ROVESE S.A. (dawniej Cersanit), Sage sp. z o.o., PTM Sp. z o.o. oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Specjalizuje się w pracy metodami aktywnymi, których głównym celem jest nauka nowych umiejętności w oparciu o bezpośrednie potrzeby adresatów szkoleń. Ekspert w zakresie efektywnego komunikowania się, asertywności, rozwiązywania konfliktów, pracy ze zmianą oraz innych kompetencji interpersonalnych.

Prywatnie: "Jestem psychologiem i trenerem z powołania. Fascynuje mnie człowiek, jego sposób funkcjonowania oraz postrzegania świata zewnętrznego. W swoje pracy staram się każdorazowo tworzyć atmosferę otwartości i zaufania. Ufam, że właśnie w takich warunkach ludzie mają możliwość wykazania się niesamowitymi pokłady inteligencji, kreatywności i autorefleksji. To wspaniałe, że jako trener mogę towarzyszyć innym w niesamowitych przemianach."

 

 


MONIKA BANACH-LECHOWSKA

Psycholog, Trener, Coach. Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością trenerską Wspierania Rozwoju Osobowości. Ukończyła szkolenia niezbędne do ubiegania się o Licencję Trenera I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła studia podyplomowe z Coachingu w Szkole Głównej Handlowej.

Trener umiejętności psychospołecznych od 2007 roku. Szkoli w zakresie komunikacji, motywacji i motywowania, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania pewności siebie i asertywności. Szkolenia projektuje i prowadzi w oparciu o proces grupowy. W swojej pracy chętnie wykorzystuje metody aktywne. Współpracuje z administracją publiczną oraz firmami szkoleniowo- doradczymi, m.in. Butterfly Consulting Sp. z o.o., Millward Brown, CBPK Sp. z o.o., Global Training Centre Sp. z o.o., Combidata Poland Sp. z o.o. Dzięki czemu ma możliwość realizacji projektów m.in. dla Grupy Kapitałowej ROVESE S.A. (dawniej Cersanit), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i in.

 

 

 NATALIA CHUDZIKIEWICZ

Psycholog, Trener, Coach. Zajmuje się doradztwem personalnym współpracując zarówno z klientem indywidualnym jak i biznesowym. Specjalizuje się w audytach kompetencyjnych, wdrażaniu ocen okresowych, przygotowywaniu narzędzi badawczych i analizą statystyczną danych. Pracując z klientem indywidualnym prowadzi zarówno treningi interpersonalne budujące samoświadomość jak coaching rozwijający umiejętności menedżerskie.

Wykształcenie:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Magister Psychologii

Halmstad University, Szwecja - Master of Financial Methematics

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - Magister inżynier matematyki