KURS TRENERSKI (54h)

Kurs trenerski powstał z myślą o szkoleniowcach, specjalistach we własnych dziedzinach prowadzących zajęcia grupowe, chcących wzbogacić swój warsztat pracy o techniki trenerskie. W szczególności z myślą o:

 • Inspektorach i specjalistach BHP
 • Instruktorach pierwszej pomocy
 • Pracownikach Publicznych Służb Zatrudnienia i Doradcach Zawodowych
 • Innych specjalistach we własnych dziecinach bez przygotowania psychologiczno – trenerskiego

Kurs obejmuje 54h szkoleń (3 weekendy) piątek: godz. 11.00-19.00, sobota: godz. 8.00-18.00

KORZYŚCI:

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest proces grupowy i jak go wykorzystać w projektowaniu szkolenia
 • Potrafił profesjonalnie przygotować prezentację
 • Znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody aktywizujące
 • Potrafił przeprowadzić analizę potrzeb i ewaluację swoich szkoleń
 • Wiedział, czym jest opór w grupie oraz nabędzie umiejętności akceptacji oporu i pracy z nim
 • Wzbogacał swój warsztat o wiedzę z zakresu psychologicznych metod pracy z grupą
 • Ponadto otrzyma informacje zwrotne pogłębiające samoświadomość na temat własnych słabych i mocnych stron

RAMOWY PROGRAM:

 1. Integracja – poznanie się uczestników oraz omówienie jej wagi z meta poziomu
 2. Autoprezentacja w pracy szkoleniowca i przygotowanie prezentacji multimedialnej
 3. Proces grupowy – czym jest? Jak go rozpoznać? Jak wykorzystać?
 4. Zarządzanie szkoleniami: analiza potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń
 5. Metody aktywizujące podczas pracy szkoleniowca
 6. Sytuacje trudne i praca z oporem
 7. Podsumowanie kursu

TERMINY:

Terminy najbliższego kursu: marzec- maj 2018

Zajęcia odbywają się w Wyszkowie ul. Serocka 4 "Życie w pełni"

TRYB NABORU:

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty wpisowej i przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem do grupy. Liczba miejsc jest ograniczona. Planowana liczba uczestników w grupie to 12-16 osób

Rekrutacja trwa!

KOSZT:

Całkowity koszt szkolenia to 1800zł brutto (istnieje możliwość dokonania płatności w ratach)


REKOMENDOWANE SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Osoby, które ukończyły 54h kurs trenerski uzyskują możliwość korzystania z kursów uzupełniających – rozwijających osobisty warsztat trenerski w specjalnych cenach!

Kursy uzupełniające 8h – 260zł brutto

 • Asertywność w pracy trenera
 • Zarządzanie emocjami własnymi i grupy
 • Sytuacje trudne w pracy trenera II stopień
 • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Grupowa superwizja pracy własnej