Istnieje Możliwość pełnego lub częściowego finansowania proponowanych przez nas szkoleń i kursów za pomocą narzędzi, jakie oferują Powiatowe Urzędy Pracy. Są nimi między innymi: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Trójstronna Umowa Szkoleniowa, Bony Szkoleniowe i in.


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W roku 2018 KFS wspiera pracowników i pracodawców, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. O finansowanie Szkoły Trenerskiej lub Kursu Trenerskiego możesz ubiegać się, jeśli:

  • Jesteś pracownikiem (umowa o pracę) lub
  • pracodawcą (zatrudniasz co najmniej 1 osobę na podstawie umowy o pracę)

Możesz otrzymać dofinansowanie – 80%

Jeśli jesteś pracownikiem mikroprzedsiębiorstwa (firma zatrudnia poniżej 10 osób) dofinansowanie – 100%

Wysokość dofinansowania- do 300% przeciętnego wynagrodzenia


Trójstronna Umowa Szkoleniowa

Jest zawierana pomiędzy Starostą, Pracodawcą i Szkołą Trenerów PERSONALI. O finansowanie 100% szkolenia ubiega się pracodawca, który zobowiązuje się zatrudnić uczestnika szkolenia na okres, co najmniej 6 miesięcy, jeśli:

  • Jesteś osobą bezrobotną


Bony Szkoleniowe

O bon szkoleniowy możesz ubiegać się, jeśli jesteś:

  • Osobą bezrobotną
  • Poniżej 30 roku życia

Wysokość dofinansowania- do 100% przeciętnego wynagrodzenia

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w swoim miejscu zamieszkania lub skontaktuj się z nami pod numerem 506588711 lub 883706606