SZKOŁA TRENERÓW (240h)

Szkoła Trenerów PERSONALI powstała z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość z zawodem Trenera. W szczególności
z myślą o:

 • Studentach ostatnich lat studiów i absolwentach
 • Doradcach Zawodowych (chcących prowadzić grupowe doradztwo zawodowe)
 • Pracownikach Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Specjalistach we własnych dziecinach bez przygotowania psychologiczno – trenerskiego

Szkoła Trenerów PERSONALI obejmuje 240h szkoleń, w tym 40h treningu interpersonalnego.
(ok. 2 weekendy w miesiącu) piątek: godz. 17.00-21.00, sobota: godz. 09.00-19.00, niedziela: godz. 8.00-14.00


KORZYŚCI

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie:

 • Potrafił przeprowadzić analizę potrzeb i ewaluację szkoleń
 • Potrafił przygotować ofertę szkoleniową
 • Potrafił samodzielnie zaprojektować szkolenie i przygotować materiały szkoleniowe
 • Wiedział, czym jest proces grupowy i jak go wykorzystać w projektowaniu szkolenia
 • Znał i potrafił wykorzystać w praktyce metody aktywizujące
 • Wiedział, czym jest opór w grupie oraz nabędzie umiejętności akceptacji oporu i pracy z nim
 • Miał możliwość superwizowania własnej pracy
 • Miał okazję do zbudowania indywidualnego warsztatu trenerskiego i rozwoju osobistego
 • Przygotowany do rozpoczęcia własnej praktyki trenerskiej


PROGRAM I TERMINY:

Program Szkoły Trenerów PERSONALI powstał w oparciu o standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu Trenera/ Wykładowcy wg Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (wytyczne Europejskich Ram Kwalifikacji). Absolwenci Szkoły Trenerów zyskują przygotowanie do uzyskania rekomendacji PTP (więcej w zakładce Rekomendacje)

 


TRYB NABORU:

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty wpisowej i przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem do grupy. Liczba miejsc jest ograniczona. Planowana liczba uczestników w grupie to 10-14 osób

Rekrutacja trwa!


KOSZT:

Całkowity koszt szkolenia to 5700zł brutto (istnieje możliwość płatności w ratach)

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA